O NAMA: Istorijat, sjedište i misija kompanije

Čajavec Mega
poslovi iz oblasti investicija, upravljanja i nekretnina

ISTORIJAT

ČAJAVEC-MEGA Banjaluka, akcionarsko društvo za invsticije, upravljanje i nekretnine, ili skraćeno AD „ČAJAVEC-MEGA“ Banjaluka, potiče iz poslovnog sistema „Rudi Čajavec“ Banjaluka, koji je osnovan je 1950. godine, u okviru vojno-vazduhoplovne industrije ex Jugoslavije.

U okviru „Čajaveca“ je, pored vojne, od početka razvijana i proizvodnja različitih proizvoda za tržište. U tom segmentu svog poslovanja, „Čajavec“ je bio najpoznatiji po proizvodima komercijalne elektronike (radio i TV prijemnici, aparati za snimanje i reprodukciju zvuka i slike, prateći dijelovi i pribor), uključujući i usluge servisiranja vlastitih proizvoda. AD „ČAJAVEC-MEGA“ vuče svoje korjene baš iz tog segmenta poslovanja „Čajaveca“.

Osnovano je 1991. godine kao Preduzeće u mješovitoj svojini „Pakel“ Banjaluka, da bi ubrzo promjenilo ime u MP „Radio i televizijski uređaji“. Svoje sadašnje ime, AD „ČAJAVEC-MEGA“ nosi od 07.11.2001. godine, kada je, nakon izvršene privatizacije državnog kapitala u preduzećima, transformisano i registrovano u sudskom registru Osnovnog suda u Banjaluci kao akcionarsko društvo.

Od osnivanja, osnovna djelatnost ovog preduzeća je bila proizvodnja i razvoj komercijalne elektronike. Međutim, godine izgubljene u ratu, onemogućile su AD „ČAJAVEC-MEGA“ da se prilagodi aktuelnim tržišnim uslovima i pravcu kojim je proizvodnja komercijalne elektronike krenula u svijetu, tako da se, od 2006. godine, gasi proizvodna aktivnost u ovom Društvu koje se u cijelosti okreće  obavljanju poslova iz oblasti investicija, upravljanja i nekretnina.

MISIJA

U postojećim tržišnim uslovima Privredno društvo „Čajavec-Mega“ a.d. uspijeva  zadržati i unaprijediti dostignutu tržišnu poziciju i ugled u nekretninskoj djelatnosti.

Poslovanje u narednom periodu u potpunosti mora da se zasniva na poštivanju tržišnih principa i transparentnosti u radu. U tom smislu posebnu pažnju smo već usmjerili na odnose sa korisnicima naših poslovnih prostora, odnose s javnošću, promotivne aktivnosti i u tom pravcu ćemo nastaviti u budućnosti s ciljem sticanja prepoznatljivog imidža i ugleda.

Cilj nam je da prije svega poboljšamo finansijske rezultate poslovanja.

Pored aktivnosti usmjerenih na poboljšanju rezultata finansijskog poslovanja i jačanja tržišne pozicije Društvo će se fokusirati na modernizaciju poslovnog sistema, osavremenjivanje poslovnih prostora, uvođenju informacionih tehnologija i poštivanju međunarodnih  standarda poslovanja.

SJEDIŠTE

Sjedište Društva je u  Banjaluci, u ulici  Kralja Petra I Karađorđevića broj 103.

U pogledu prostornog razmještaja, imovina Društva je alocirana na dva lokaliteta u Banjaluci, i to:

  • Poslovna zgrada u ulici Kralja Petra I karađorđevića broj 103,
  • Skladišni i industrijski objekti u ulici Kojića put broj 4, Lazarevo.